Francouzština s prvky Montessori 3-6

Proč se učit francouzštinu v předškolním věku

Během prvních pěti let života prochází dítě senzitivním obdobím rozvoje jazyka. V této době se učí řeč a její pravidla pouhým poslechem při běžných aktivitách a hře. Rozvoj řeči je obohacen při zapojení všech smyslů.

Výzkum prokázal, že v této době je dítě schopné absorbovat i několik jazyků zároveň. Bilingvní prostředí nejen že nezpomalí tento proces, ale dokonce ho obohatí. Děti, které se v této době naučí dva a více jazyků, mají tendenci být šikovnější při čtení a psaní ve svém primárním jazyce, mají lepší analytické i sociální schopnosti a také širší slovní zásobu, než jejich vrstevníci, kteří používají jen jeden jazyk.

V čem se kurzy liší

Program pro děti od 3 do 6 let je inspirován metodou Montessori, která využívá senzitivní období ve vývoji dítěte k prohloubení jeho schopností, které se v tomto období rozvíjí.

Děti se učí francouzštinu při zábavných aktivitách, které:

  • rozvíjí jejich jazykové dovednosti,
  • působí pozitivně na rozvoj smyslů,
  • napomáhají získávání znalostí o světě, který je obklopuje,
  • rozvíjí motorické dovednosti
  • a podporují jejich zájem o další poznávání.

Dopřejte svým dětem, aby se francouzštinu učily trochu jinak ... v připraveném prostředí, s respektujícím přístupem, ohledem na jejich individualitu, ve skupině, kde starší pomáhají mladším a malí se učí od svých starších kamarádů a s lektory, kteří mají nejen výbornou znalost anglického jazyka, ale jsou také vyškoleni v principech Montessori pedagogiky.

Struktura hodiny

Každá lekce trvá 60 minut a najde se v ní čas na zábavné aktivity ve skupině i individuální přístup k dítěti. Při výuce používáme originální Montessori výukové materiály i pomůcky inspirovné touto metodou.

Struktura lekce je inspirována uznávanou teorií doktora Howarda Gardnera, která vychází z toho, že každé dítě je jiné a učí se jinak - někdo se lépe učí poslechem pomocí říkanek, písniček a hudby, někdo dává přednost pohybu a možnosti si vše vyzkoušet, někdo raději tvoří a učí se výtvářením nových věcí, některé děti raději pozorují a jiné se ptají a učí se díky neustálé komunikaci ... proto jsou hodiny plné různorodých aktivit obsahující pohyb, poslech, hudbu a výtvarnou kreativitu.

Výukové materiály

K výukovým materiálům patří CD s hudbou, kterou děti znají z hodin a nechybí ani listy s texty písniček a s obrázky pomáhajícími k pochopení textu písniček. K hodinám patří i pracovní sešity s grafomotorickými aktivitami a obrázkovým slovníčkem na probíraná témata.

Cena a registrační podmínky

Doporučená cena jedné 60-min. lekce je 150 Kč.

Celkem: 5 400 Kč (kurzovné bez materiálů)

Neúčtujeme si zápisné ani jiné skryté poplatky. Ceny výukových materiálů jsou vždy rozepsány zvlášť, aby rodič znal jejich výši a mohl ji posoudit před registrací do kurzů. Zmeškané hodiny je možné si bezplatně nahradit v kurzech stejné lektorky.

Roční kurz má 36 hodinových lekcí, kde se mluví a zpívá výhradně francouzsky.

Maximální počet dětí ve skupině je 8.

Kurzy jsou pro děti bez účasti rodičů, ale rodiče jsou kdykoliv vítaní, aby hodinu shlédli.


Kontakt

GoKids! Centrum Brno

Zábrdovická 2
615 00 Brno


723 367 829 Ivana Procházková


Naše děti Brno

Komplex pro děti 0–6 let. Kromě GoKids! Centra zde najdete jesličky Maloušci a Montessori školičku/jesle.

Montessori školička/jesle - soukromá mateřská škola/jesle v centru BrnaMaloušci - jesličky pro Vaše dětičky Brno, ZábrdoviceNaše hřiště - dětské centrum a kavárna Brno

 

Spolupracujeme