GoKids! English 0-3

Při hodinách angličtiny pro miminka a batolátka se používá program znakování Baby Signs. Není to tedy náhoda, že kurzy Go Kids!English vypadají velmi podobně kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou I a II včetně zábavných písniček, medvídka BeeBo, her s padákem a mnoha aktivit rozvíjejících psychomotoriku miminek a batolátek - hlavním rozdílem je to, že kurzy Go Kids! English jsou bez vyjímky vedeny celé v angličtině.

 

Nic nenaučí dětičky znakovat a říkat "bubbles" jako hra s bublifukem. Navíc se učí i slovíčka jako "small", "big", "up", "down" a mnoho dalších...
BeeBo vždy představí nová slovíčka týkající se probíraného tématu a pak už následují veselé hry s danou tématikou.
Kurzy si užívají nejen batolátka, ale i jejich rodiče a někteří si i sami osvěží angličtinu :), která je vždy používána v jednoduchých větách, stejně jako bychom na dítě mluvili v mateřštině.
Díky videu a písničkám, které děti mají k dispozici doma přijdou na hodinu mnozí již se znalostí některých slov a znaků. Aktivní učení angličtiny při hodinách je tak doplněno učením doma, což napomáhá maximální účinnosti tohoto programu.

Cílem kurzu je představit dětem nový jazyk tak, jak je jim to nejpřirozenější. Děti se naučí rozumět jednoduchým výrazům, slovním spojením a pokynům a osvojí si koncept, že komunikace může probíhat i v jiné řeči.

Kurz probírá 12 témat, které se váží na běžné situace v životě miminek a batolat (například u jídla, v parku, zvířátka). V kurzu se používají písničky s jednoduchými texty. Ke kurzu jsou také audiovizuální materiály k domácímu použití tj. 6x DVD, 2x CD s písničkami a barevný pracovní sešit (80 stran) pro rodiče.

Používají se také hry, které se při jednotlivých hodinách hrají a cíl hodin, tzn. co se děti mají naučit. Miminka se s jazykem spíše seznamují poslechem a učí se první výrazy vyjádřit znaky, čímž rodiče často překvapí, protože tím poskytnou jasný důkaz, že angličtině rozumí. Batolátka procvičují porozumění výrazům, učí se slova vyslovovat a také tvořit jednoduchá slovní spojení.

Kurz je vhodný pro začátečníky.

Všechny kurzy se otevírají pro 4-6 dětí plus doprovod jedné dospělé osoby na dítě. Tento počet zajistí, že v kurzu bude dostatek kamarádů ke společným hrám, ale zároveň také dostatek času k individuálnímu přístupu.

Go Kids English a děti (6-18 měsíců)

Děti zapsané do těchto kurzů ještě nemluví ani ve svém mateřském jazyce, což je ideální čas na představení další řeči jako možnosti komunikace. Při kurzech vedených jen v angličtině se děti učí vyjadřovat jednotlivé výrazy pomocí znaků.

Znakování dětem pomůže dorozumět se dříve, než se naučí mluvit a tím podpoří zájem o komunikaci jako takovou a vytvoří most mezi jazyky, které děti učíme. Už v tomto raném věku pochopí, že jeden výraz, který vyjádří znakem, je také možné vyjádřit pomocí různých zvuků (slov ve více jazycích). Děti chápou znakování jako vítanou formu komunikace ještě předtím, než se naučí vyslovovat slova. Výzkum prokázal, že znakování podporuje nejen rychlejší rozvoj řeči, ale také sebedůvěru dětí a upevňuje vztak mezi dětmi a rodiči. Rodiče pak zejména ocení to, že jim znakování umožní, aby se děti s nimi podělily, o to co je zajímá nebo co potřebují, a také jim dá neomylný důkaz toho, že děti i v tomhle věku vnímají a rozumí angličtině, kterou se na kurzech učí.

V závěru kurzu by děti měly rozumět jednoduchým větám z 12ti probíraných témat z běžného života miminek a batolat. Pokud s nimi budou rodiče znakovat i doma (v češtině), pak pomocí znaků děti dokáží ukázat, že rozumí anglickým výrazům. Starší děti se naučí i několik prvních anglických slůvek.

Cílem tohoto kurzu je seznámení se s novou řečí a osvojení si nových zvuků a položení základů výslovnosti v době, kdy se u dětí řeč teprve rozvíjí.

Go Kids English a děti (18-36  měsíců)

Kurzy pro děti, které již při zápisu umí (alespoň částečně) mluvit ve své mateřštině. Absolvování kurzů pro miminka je výhodou, ale ne nezbytností. Při kurzech vedených jen v angličtině si děti hrají jednoduché hry, společně zpívají a baví se při veselých písničkách, učí se vyslovovat první anglická slova a reagovat na jednoduché pokyny v angličtině.

V závěru kurzu by děti měly rozumět jednoduchým větám z 12ti probíraných témat a vyslovit mnohá z procvičovaných slov. Některé děti (záleží na věku a schopnostech dítěte) budou umět vytvořit i slovní spojení nebo jednoduché věty.

Cílem tohoto kurzu je seznámení se s novou řečí, osvojení si nových zvuků a položení základů výslovnosti v době, kdy se u dětí řeč teprve rozvíjí.

Ceník

  1. Sada audiovizuálních materiálů pro domácí použití
    1. 6x DVD
    2. 2x CD s písničkami z kurzů
    3. 1x Pracovní sešit pro rodiče (80 stran)
    4. Cena: 2,000 Kč
  2. 36 hodin x 180 Kč/hod – 6,480 Kč (školní rok)

Kontakt

GoKids! Centrum Brno

Zábrdovická 2
615 00 Brno


723 367 829 Ivana Procházková


Naše děti Brno

Komplex pro děti 0–6 let. Kromě GoKids! Centra zde najdete jesličky Maloušci a Montessori školičku/jesle.

Montessori školička/jesle - soukromá mateřská škola/jesle v centru BrnaMaloušci - jesličky pro Vaše dětičky Brno, ZábrdoviceNaše hřiště - dětské centrum a kavárna Brno

 

Spolupracujeme